Simon er på vej ud af sin computerspilafhængighed

Efter en sej kamp mod ang­sten og det store pres fra sam­fun­det er det lykkes Simon at fravriste sig com­put­erens jern­greb. Simon har været i for­løb hos Dabeco, og er nu på vej ud på den anden side.

Simon har i en årrække bok­set mod com­put­er­spilsafhængighed, og anerk­ender fuldt ud at com­put­er­afhængighe­den har frastjålet ham et menings­fuldt liv.

Med hjælp fra Dabeco er det omsider lykkes Simon at løs­rive sig com­put­erens jern­greb. En stor tak skylder Dabeco også hans fam­i­lie, som alle er blevet skærm­fri for at støtte Simon i den svære proces.