Råd til forældre og pårørende der har et barn med computerspilsafhængighed

Læs om Simon Boy­sen der har været i for­løb hos Dabeco, og få gode råd til at støtte og hjælpe din søn for hvem com­put­er­spilsafhængighe­den er blevet altover­skyggende. I Dabeco ser vi hver dag unge men­nesker der ikke er i stand til at leve et rigt og menings­fuldt liv pga. com­put­er­spilsafhængighed. Det synes vi ikke er fair, og det er der­for Dabecos mis­sion at hjælpe fam­i­li­er og unge ud af com­put­erens jerngreb.

 

Læs mere her