Mød vores behandlere

Vi er her for dig

Vores hold består af pro­fes­sionelle behan­dlere der alle har forståelse for com­put­erens poten­tielle ind­virkn­ing på livet.

Com­put­er­spil og sociale medi­er kan blive et prob­lem når det står i vejen for et godt og sundt liv. Det være sig et sundt fam­i­lieliv fyldt med nærvær eller et børne- og unge­liv fyldt med fysisk aktivitet og offline fritidsinteresser.

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/david-madsen/">David Madsen</a>

David Madsen

Cand.psych. aut

David Mad­sen er psykolog og stifter af Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlineafhængighed. 

Han er uddan­net psykolog fra Køben­havns Uni­ver­sitet hvor han yder­mere har taget en bach­e­lor­grad i Idræt og Ernæring.

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/cecilie-federspiel/">Cecilie Federspiel</a>

Cecilie Federspiel

Cand.med

Cecilie Aalund Fed­er­spiel er læge og fore­dragsh­old­er i Dabeco. Cecilie har et bredt kend­skab til børn og unge, og fortæller i sine fore­drag om de imp­lika­tion­er et stort skærm­for­brug har i udviklin­gen af hjer­nen særligt for børn og unge. 

Cecilie under­vis­er også børn i bæredygtigt skærmforbrug.

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/rebecca-poulsen/">Rebecca Poulsen</a>

Rebecca Poulsen

Cand. psych. aut

Rebec­ca Poulsen er psykolog, uddan­net ved Køben­havns Uni­ver­sitet. Rebec­ca er mede­jer af psykologhuset

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/Arni Gudmundsson/">Arni Gudmundsson</a>

Arni Gudmundsson

Cand. psych. aut. 

Arni Gud­munds­son er psykolog, uddan­net ved Køben­havns Uni­ver­sitet. Arni er desu­den autoris­eret psykolog med en 2 årig spe­cial­ist­god­k­endt uddan­nelse i ACT. Arni står for den eksterne autorisation

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/mathias-rasmussen/">Mathias Rasmussen</a>

Mathias Rasmussen

Cand. psych.

Math­ias Toft Ras­mussen er psykolog og uddan­net ved Aarhus Universitet.
Math­ias tilby­der indi­vidu­elle- og fam­i­liesam­taler i Aarhus med fokus på at afhjælpe uhen­sigtsmæs­sig brug af com­put­er­spil, sociale medi­er, Youtube, spil på tablet og streaming

<a href="https://www.dabeco.dk/om-os/team/mikael knudsen/">mikael knudsen</a>

mikael knudsen

Cand. psych. aut

Mikael Knud­sen er autoris­eret psykolog med en spe­cial­ist­god­k­endt uddan­nelse i Accep­tance and Com­mit­ment Therapy.
Mikael hjælper de men­nesker som ønsker mere bal­ance — dig­i­talt og analogt.

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport

Kold­ing sygehus
Hol­bæk psykiatri
Esrum kost og friskole
Søstjerneskolen
Basen

Social­styr­lesen
Fælles­forenin­gen for psyko­an­a­lytiske og ana­lytiske psykoterapier

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg