Her kan du læse om Dabecos foredragstyper

Vi tilby­der insti­tu­tion­er en unik mulighed for at blive cer­ti­fi­ceret i sund skærm­poli­tik

Vi tilby­der fag­pro­fes­sionelle øget kend­sk­a­bet til de skyg­gesider der er ved et over­drevent SoMe eller gam­ing­for­brug

Vi tilby­der børn og unge viden og infor­ma­tion om com­put­erens dra­gende effek­ter

Vi tilby­der foræl­dre viden og løs­nings­forslag de kan anvende hvis deres børns liv er blevet fik­seret af com­put­er­spil og/eller sociale medi­er

Samarbejdspartnere