Foredrag til fagpersoner der arbejder med småbørn

Fore­draget byg­ger på forskn­ing samt prak­sis­er­far­ing omhan­dlende småbørns brug af skærme. Fore­draget bel­yser skær­mens påvirkn­ing på sprogti­leg­nelse, samt leg og tilknyt­ning til betyd­nings­fulde omsorgspersoner. 

Småbørns brug af skærme

Fore­draget er et prak­sis­nært fore­drag der giv­er forståelse for hvor­dan skær­men påvirk­er småbørns leg, tilknyt­ning samt sprogti­leg­nelse. Fore­draget byg­ger på prak­sisv­i­den samt nyeste forskn­ing på området.

Fore­draget afholdes af autoris­erede læger og psykologer.

Kon­takt os for at høre nærmere.