Cookiepolitik

Dette web­site anven­der cookies.

Dataansvarlig:

Dabeco
Borg­er­gade 38 st. tv.
1300 Køben­havn K

Så lang tid opbevares cookies

Cook­ies slet­ter sig selv efter et vist antal måned­er (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejled­ning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at mod­tage cook­ies kan du blokere dem. Se vejled­ning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad cookies bruges til på vores website

Cook­ies anven­des til at føre sta­tis­tik over antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og inter­ess­er på vores brugere for at tilpasse ind­hold og opti­mere brugeroplevelsen.

Hvilke cookies benyttes på vores websites

Web­sitet bruger flg. cookies:

  • Google Ana­lyt­ics – til at måle trafikken på websitet.
  • Hot­Jar – til at se bruger­ad­færd på sitet.