Mindfulnessforløb

Mind­ful­ness hjælper dig med at få kon­trol over dine tanker, følelser og sanseindtryk.

Vi tilby­der Mind­ful­ness­gruppe hver tirsdag

Fysisk træning

Hos Dabeco han­dler sund­hed ikke om, hvorvidt man er syg eller rask.

Det han­dler i stedet om, hvorvidt man lever et menings­fuldt liv.

Der­for tilby­der vi et kom­bineret mind­ful­ness- og træn­ing­sh­old hver tirs­dag og tors­dag aften fra 18–20.

Her lev­eller vi up i det virkelige

Individuel samtale

De indi­vidu­elle sam­taler vil hjælpe dig til at skabe ny mening i din tilværelse — Et liv med stærke forbindelser til uddan­nelse, arbe­jde, ven­ner og familie.

Familiesamtaler

Vores til­gang er, at Com­put­er­spil- og/eller Onlin­eafhængighe­den påvirk­er flere end blot den enkelte.

Foredrag

Vi har fore­drag mål­ret­tet foræl­dre samt børn og unge om skær­mens påvirkn­ing på børn og unges men­tale og fysiske sundhed.