Priser på enkelte ydelser

 • Ring og bestil tid til en for­sam­tale
 • Nogle sund­heds­for­sikringer giv­er tilskud til vores ind­satser.
  Vi skriv­er gerne et doku­ment i kan tage med til jeres for­sikrings­sel­skab
 • Vi har en times gratis park­er­ing i går­den
 • Kom ind til en anonym og uforplig­tende første sam­tale
 • 500,-
 • Jour­nal
 • 850,-
 • Ugentlig træn­ing og mind­ful­ness
 • 500,- mdl.
 • 4*ind. sam­taler, 2*familiesamtale, 1mnd træn­ing
 • 4500,-

Pris på forløb

Kon­takt os og hør hvad vi kan tilbyde dig.

Sam­men find­er vi en løs­ning.

Det skit­serede for­løb er kon­strueret i samar­be­jde med førende prak­tikere fra USA, og har vist sig særde­les virk­som.

Et to måneders pakkeforløb:

 • En ugentlig sam­tale med psykolog — i alt 8 sam­taler
 • Grup­pe­sam­taler med jæv­nal­drende — i alt 3 grup­pe­sam­taler
 • To fam­i­liesam­taler med psykolog
 • En ugentlig aktivitets­dag med bold­spil, styr­ketræn­ing og fæl­lesskab
 • Vi har en times gratis park­er­ing i går­den

Samarbejdspartnere