Seneste nyt

Neden­for kan du læse de sen­este nyhed­er fra Dabeco

Nyheder

Læs de sen­este nyhed­er fra Dabeco.

Psykiatritopmødet

David fortæller om, hvor­dan skærmti­den bliv­er usund for børn for­di der opstår et stort fravær af analogt liv
9. okto­ber 2020/af davidmadsen

Dansk-russisk konference om børn og unges skærmforbrug under Covid-19

David skal debat­tere danske unges skærm­for­brug under Covid-19 til denne dan­sk rus­siske kon­fer­ence.
3. sep­tem­ber 2020/af davidmadsen

Vi tilbyder foredrag om computerspil og skærmforbrug, afhængighed i unge og voksnes liv

I 2019 afholdte vi 40 fore­drag til fag­per­son­er der ønskede konkrete red­sk­aber til at hjælpe børn, unge og vok­sne med com­put­er­spilsafhængighed
23. august 2020/af davidmadsen

Vi hjælper voksne med computerspilsafhængighed

Vi tilby­der hjælp til unge og vok­sne der lid­er af com­put­er­spilsafhængighed eller skær­mafhængighed.
23. august 2020/af davidmadsen

Oplæg hos Aarhus Byråd

Fore­drag om skær­mafhængighed og gamin­gafhængighed for Aarhus Byråd
23. august 2020/af davidmadsen

Hvorfor vil vi gerne have et e‑sportslokale?

e‑sport skal imple­menteres, men med grundi­ge pæd­a­gogiske overve­jelser. Ellers risikere vi at lokke flere unge ind i en ver­den af skær­mafhængighed og gamin­gafhængighed
23. august 2020/af davidmadsen

Vi starter op med fysisk træning for computerspilsafhængige

Træn­ing i et sjovt fæl­lesskab med andre der ønsker at få et bal­anceret forhold til deres gam­ing
13. juni 2020/af davidmadsen

Skærmafhængighed som konsekvens af corona

Børn er i risiko for at blive skær­mafhængige pga. det mas­sive skærm­for­brug der er opstået under Coro­na
15. april 2020/af davidmadsen

For computerspilsafhængige er livet praktisk talt uændret

Grup­pen der er afhængige af com­put­er­spil bemærk­er ikke de ændringer der opstår ved Coro­n­akrisen
15. april 2020/af davidmadsen

Coronaens virkelighed og sammenhæng til børns skærmtid

Gam­ing og sociale medi­er bliv­er et iso­la­tions­fængsel, og koster på men­tal trivsel
15. april 2020/af davidmadsen

Gratis onlinekursus til forældre under Corona — afholdt af Læge og Psykolog

Dabeco vil gerne tilbyde alle foræl­dre et gratis online kur­sus om gam­ing, og hvor­dan du sikr­er sunde gam­ing­van­er
13. april 2020/af davidmadsen

Samtaler med gamere under Coronakrisen

Sam­taler med gamere under coro­n­akrisen omhan­dler, hvilke oplevelser der er vigtige at huske tilbage på
9. april 2020/af davidmadsen

Ny folder om sunde skærmvaner

Dabeco har udviklet en foræl­dreguide til sunde SoMe-van­er
3. april 2020/af davidmadsen

Gamere oplever fysisk isolation hver eneste dag

Gamere oplever fysisk iso­la­tion hver eneste dag. Coro­nati­den min­der os om, hvor vigtigt det er at have et fysisk fæl­lesskab.
23. marts 2020/af davidmadsen

Forældreforedrag Vestbyen friskole

Gam­ing og SoMe stjæler tid fra andre vigtige livs­domæn­er. Det har fatale kon­sekvenser for børn og unge, og vi må som foræl­dre og fag­per­son­er tage vores ans­var på os.
11. marts 2020/af davidmadsen

Går unge mænd rundt med sten i skoene

Gam­ing er en sten i skoen
20. feb­ru­ar 2020/af davidmadsen

Et paradoks i terapien

Når man ikke gør de ting i nuti­den som man ønsker for sin fremtid, så vil eksis­ten­tielle kris­er banke på døren.
19. feb­ru­ar 2020/af davidmadsen

Foredrag på Jacobskolen

Fore­drag om skærm­for­brug i børns liv
3. feb­ru­ar 2020/af davidmadsen
Se flere

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aften­showet
Go’ mor­gen Dan­mark
Luk­sus­fælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritid­sor­d­ning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børne­hus
Sen­geløse pri­vatskole
Under­vis­ningsmin­is­teri­et
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Dare­gen­der
Hund­slund e‑sport

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed kon­fer­en­cen
Psykol­o­gisk sum­mer­camp
Inter­na­tion­al psy­chol­o­gy­camp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters kon­fer­ence
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR fred­eriks­berg
Danske psyko­dy­namikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty Col­lege
Aarhus Byråds udvalg