Seneste nyt

Neden­for kan du læse de sen­este nyhed­er fra Dabeco

Nyheder

Læs de sen­este nyhed­er fra Dabeco.

Vi starter op med fysisk træning for computerspilsafhængige

Træn­ing i et sjovt fæl­lesskab med andre der ønsker at få et bal­anceret forhold til deres gam­ing
13. juni 2020/af davidmadsen

Skærmafhængighed som konsekvens af corona

Børn er i risiko for at blive skær­mafhængige pga. det mas­sive skærm­for­brug der er opstået under Coro­na
15. april 2020/af davidmadsen

For computerspilsafhængige er livet praktisk talt uændret

Grup­pen der er afhængige af com­put­er­spil bemærk­er ikke de ændringer der opstår ved Coro­n­akrisen
15. april 2020/af davidmadsen

Coronaens virkelighed og sammenhæng til børns skærmtid

Gam­ing og sociale medi­er bliv­er et iso­la­tions­fængsel, og koster på men­tal trivsel
15. april 2020/af davidmadsen

Gratis onlinekursus til forældre under Corona — afholdt af Læge og Psykolog

Dabeco vil gerne tilbyde alle foræl­dre et gratis online kur­sus om gam­ing, og hvor­dan du sikr­er sunde gam­ing­van­er
13. april 2020/af davidmadsen

Samtaler med gamere under Coronakrisen

Sam­taler med gamere under coro­n­akrisen omhan­dler, hvilke oplevelser der er vigtige at huske tilbage på
9. april 2020/af davidmadsen

Ny folder om sunde skærmvaner

Dabeco har udviklet en foræl­dreguide til sunde SoMe-van­er
3. april 2020/af davidmadsen

Gamere oplever fysisk isolation hver eneste dag

Gamere oplever fysisk iso­la­tion hver eneste dag. Coro­nati­den min­der os om, hvor vigtigt det er at have et fysisk fæl­lesskab.
23. marts 2020/af davidmadsen

Forældreforedrag Vestbyen friskole

Gam­ing og SoMe stjæler tid fra andre vigtige livs­domæn­er. Det har fatale kon­sekvenser for børn og unge, og vi må som foræl­dre og fag­per­son­er tage vores ans­var på os.
11. marts 2020/af davidmadsen

Går unge mænd rundt med sten i skoene

Gam­ing er en sten i skoen
20. feb­ru­ar 2020/af davidmadsen

Et paradoks i terapien

Når man ikke gør de ting i nuti­den som man ønsker for sin fremtid, så vil eksis­ten­tielle kris­er banke på døren.
19. feb­ru­ar 2020/af davidmadsen

Foredrag på Jacobskolen

Fore­drag om skærm­for­brug i børns liv
3. feb­ru­ar 2020/af davidmadsen

Gaming og beskæftigelse

Vi hjælper unge mænd med gam­ing­prob­le­mer tilbage i beskæftigelse
3. feb­ru­ar 2020/af davidmadsen

I Seattle vil man hjælpe forældre til småbørn ned til 22 måneder

Et forskn­ing­sh­old fra Seat­tle vil hjælpe småbørns­fam­i­li­er med at afvænne deres baby­er fra Tech.
3. feb­ru­ar 2020/af davidmadsen

Dabeco har fået ny praktikant

Agnete er startet i prak­tik og det kan mærkes. Hun løfter og hjælper de unge til at få bedre sund­hed fysisk såv­el som men­talt. Sundt offline­liv står skrevet over Agnete.
27. jan­u­ar 2020/af davidmadsen

David Madsen skal deltage i Aarhus Byråds udvalg

David Mad­sen skal være med til at sikre et godt og sundt børne- unge­liv i Aarhus kom­mune — Offline såv­el som Online.
20. jan­u­ar 2020/af davidmadsen

Gamingpolitikker, skærmregler og digital dannelse — udviklet og nedfældet af unge

Unge har mest ind­sigt i, hvad der sker på de online plat­forme. Der­for vil Dabeco nu tilbyde skærm­poli­tikker beslut­tet af gamere og andre skærm­fik­serede.
9. decem­ber 2019/af davidmadsen

Rebecca Poulsen taler med dig når offline eller onlinelivet er svært

Hvis du har brug for en til at tale med så kon­takt Dabeco. Rebec­ca Poulsen vil gerne hjælpe dig, hvis livet føles svært og ensomt.
3. decem­ber 2019/af davidmadsen
Se flere

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aften­showet
Go’ mor­gen Dan­mark
Luk­sus­fælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritid­sor­d­ning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børne­hus
Sen­geløse pri­vatskole
Under­vis­ningsmin­is­teri­et
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Dare­gen­der
Hund­slund e‑sport

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed kon­fer­en­cen
Psykol­o­gisk sum­mer­camp
Inter­na­tion­al psy­chol­o­gy­camp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters kon­fer­ence
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR fred­eriks­berg
Danske psyko­dy­namikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty Col­lege
Aarhus Byråds udvalg