Whistlesafe — en whistleblowerordning med fokus på organisationer, skoler og foreninger

Har din skole / organ­i­sa­tion hus­ket den lovpligtige whistleblowerordning?

Psykolog- og læge­huset, Dabeco værd­sæt­ter vær­di­en af medar­be­jdernes og elev­ernes ret til frit at udtrykke og rap­portere om alle for­mer for uret­mæs­sige han­dlinger. Dette inklud­er­er ikke blot  lovlig billed­del­ing og mob­n­ing, men også overtrædelser som svin­del, kor­rup­tion og krænkelser.
Netop for­di Whistle­safe baser­er sig på dette værdis­æt anbe­faler Psykolog og læge­huset, Dabeco, Whistle­safe som den ideelle løs­ning til en whistle­blowerord­ning, skabt specielt til skol­er og institutioner.

Læs mere om Whistle­safe her

Læs om hvor­for Dabeco er gået ind i Whistle­safe på neden­stående link:

Dabeco Whistle­blowerord­ning

Læs uddy­bende om Whistle­safes’ StudentWhistle

Whistle­safe — en whistle­blow­er­plat­form til skol­er og foreninger