Om Cecilie Federspiel

Cecilie er læge, uddan­net ved Køben­havns Universitet.

Cecilie Fed­er­spiel er fore­dragsh­old­er i Dabeco, og har et bredt kend­skab til hjer­nens udvikling. Cecilie under­vis­er såv­el fag­pro­fes­sionelle, som børn og foræl­dre i de imp­lika­tion­er et stort skærm­for­brug har for hjer­nens udvikling.

Cecilie er en dygtig formi­dler der har en unik evne til at gøre svært forståelig teori nærværende og jordnært.