Når gaming gør ondt i sindet — Pixel.TV

David Mad­sen udtaler sig til Pix­elTV, hvor han giv­er et bud på de mange forskel­lige syn på WHO’s offentlig­gørelse af com­put­er­spilsafhængighed som diagnose.

Com­put­er­spilsafhængighed er et omdiskuteret fænomen i disse dage, hvor vi i Dabeco hver dag ser unge men­nesker for hvem com­put­er­spil frarøver dem mulighe­den for at investere i livet.

I nærværende klip vil du se, hvor­dan vi byg­ger et sam­tale­for­løb op.