Computerspilsafhængighed er alles tab — af David Madsen

Infor­ma­tion har val­gt at udgive et kort skriv om effek­ten af computerspilafhængighed.

I Dabeco hjælper vi hver dag unge med at fravriste sig com­put­er­spilsafhængighe­dens jern­greb. Men com­put­er­spilsafhængighed har en pris for såv­el den unge selv, men også alle omkring den afhængige.

Skrevet af David Mad­sen, Cand. Psych. v. Dabeco