Certificering i “Bæredygtig skærmpolitik” til institutioner — udviklet af Dabeco

Vi i Dabeco har udviklet et kur­sus til alle medar­be­jdere i insti­tu­tion­er samt skol­er, som søger at reduc­ere den usunde magt dig­i­tale uni­vers­er ofte får tilkæm­pet sig hos unge mennesker.

Vi vil med denne cer­ti­fi­cer­ing tilbyde alle fag­pro­fes­sionelle i skol­er og insti­tu­tion­er følgende:

  1. En forståelse for com­put­er­spil- og onlineafhængighed
  2. Sam­taleteknikker til børn og unge for hvem, com­put­er­spil- og online­for­brug er blevet altoverskyggende
  3. En forståelse af rum, magt og social inklu­sion i arbe­jdet med børn og unge der har haft et svært liv
  4. Moti­va­tion og meningsfuldhed
  5. Alter­na­tive aktiviteter til det virtuelle liv

Ser du, at din insti­tu­tion kunne gavne af en bæredygtig skærm­poli­tik er i velkom­men til at tage kon­takt til kontakt@dabeco.dk.

Vi sender dig gerne uddy­bende mate­ri­ale om certificeringen.