Psykolog, David Madsen i Kristeligt Dagblad: “Computerspil giver unge et liv uden mening og indhold”

En artikel bragt i Kris­teligt Dag­blad af David Madsen

David Mad­sen forsøger i denne artikel, at sætte fokus på det liv com­put­er­spillet over­skyg­ger når det tager overhånd.

God læs­ning