Hjælp unge ud af deres computerspilsafhængighed

David Mad­sen har skrevet et indlæg til Berlingske, hvor han inviter­er fag­pro­fes­sionelle og forskere til at tage com­put­er­spi­lafhængighed ser­iøst. Vi står over­for en gen­er­a­tion af unge men­nesker for hvem com­put­er­spilsafhængighed er blevet altoverskyggende.

Com­put­er­spilsafhængighed han­dler ikke om en gen­er­a­tionskløft, hvor foræl­dre ikke forstår de unges com­put­er­spilsvan­er. Com­put­er­spilsafhængighed han­dler om at denne gruppe mis­ter inter­essen for livet des mere de fordy­ber sig i com­put­er­spil­lene. Det forår­sager tris­thed, angst for omver­den og en fuld­stændig man­gel på handlekraf.

En han­dlekraft til at gøre de ting i livet der for den enkelte unge er vigtige. En angst for­di ver­den bliv­er dem ukendt des mere de begraver sig i com­put­er­spil. En tris­thed for­di de stop­per med at investere i den unge mand de gerne vil stå for at være.

Det er ikke fair, hverken over­for foræl­drene men bestemt heller ikke de unge selv.