Er du forælder til en ung der spiller meget computer, så inviteres du til forældrearrangement d. 27 august

Gå-hjem-møde med fokus på computerspil- og onlineforbrug i unge menneskers liv

Mandag den 27. august kl. 18.00 — 20.00.

Ved psykologerne David Mad­sen og Rebec­ca Poulsen.

Kom til en spæn­dende og lærerig aften i sel­skab med andre som er foræl­dre til én som spiller meget computer. 

Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spilsafhængighed og Onlin­eafhængighed inviter­er 10 foræl­dre til gå-hjem-møde i Borg­er­gade 38 st. tv, 1300 Køben­havn K.

Denne aften vil I få et nuanceret oplæg om com­put­er­spillenes skyg­gesider samt den vær­di de kan bringe i men­neskers liv. Oplægget vil blive afholdt af psykolog og stifter af Dabeco, David Madsen.

Efter­føl­gende er der god tid til en uformel erfar­ing­sud­vek­sling, faciliteret af psykolog, Rebec­ca Poulsen, som til dagligt har sam­taler med pårørende.

Arrange­mentet koster 200 kr. pr. per­son, og der vil blive serveret kaffe, te og snacks.

Tilmeld­ing sker på kontakt@dabeco.dk og betal­ing sker på Mobile­Pay 62783, begge sen­est den 20. august.

 

Vi glæder os til at se jer!