Indlæser Begivenheder

« All Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Københavns kommune — Socialforvaltningen

30. november 2023 - kl. 14:30 - 15:30

Dette oplæg vil lægge vægt på de sår­barhed­er der find­es inden­for autisme­spek­tret, som blandt andet gør at de er særligt draget af et liv i en dig­i­tal ver­den. Herun­der følgende:

 

Børn og unge — kan have særlig svært ved selv, at admin­istrere deres dig­i­tale for­brug — særligt hvis de befind­er sig inden­for autismespektret.

De kan der­for have gavn af, at være i og omkring ans­varlige vok­sne som kan skelne mellem følgende:

1. Bru­gen af dig­i­tale medi­er for­di det øger livskvaliteten
2. Bru­gen af dig­i­tale medi­er for­di det bruges som undgåelse fra svære tanker og følelser
3. Bru­gen af dig­i­tale medi­er for­di techin­dus­trien fasthold­er dem i et loop af beløn­ninger og manip­ulerende designs.

Børn og unge der lig­ger inde­for autisme­spek­tret kan nem­lig være særligt draget af dig­i­tale medier:

1. Struk­tur og forudsige­lighed: Dig­i­tale plat­forme kan tilbyde en vis grad af forudsige­lighed og struk­tur, hvilket kan være beroligende.

Især i virtuelle ver­den­er eller spil kan regler, opgaver og grænser være klart definerede, hvilket kan give en følelse af kon­trol og forståelse.

2. Når det sociale er svært: Dig­i­tale medi­er kan give en mere kon­trolleret og min­dre kom­pleks social inter­ak­tion sam­men­lignet med ansigt-til-ansigt inter­ak­tion­er. Der kan være færre for­vent­ninger til sociale normer og min­dre pres for at opretholde øjenkon­takt, tyde eller forstå ansigt­sudtryk eller kropssprog.
Dig­i­tale plat­forme kan give mulighed for at kom­mu­nikere på en min­dre direk­te måde, gen­nem tekst, billed­er eller anonymitet, hvilket kan føles min­dre overvældende.

3. Dig­i­tale medi­er er ofte visuelt stim­ulerende med farverige billed­er, ani­ma­tion­er og inter­ak­tive ele­menter, hvilket kan være yder­st dra­gende for men­nesker, der er meget visuelt orienterede.

Detaljer

Dato:
30. november 2023
Tidspunkt:
14:30 - 15:30
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, , , ,

Detaljer

Dato:
30. november 2023
Tidspunkt:
14:30 - 15:30
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, , , ,