Dabeco holdte foredrag for 25 PPR psykologer til psykologkonference, computerspilafhængighed

Dabeco i form af David Mad­sen og Mads Bank havde fornø­jelsen af, at præsen­tere virk­somme og vigtige opmærk­somhed­er i arbe­jdet med unge der lid­er af com­put­er­spi­lafhængighed. 25 skole- og PPR psykologer havde tilmeldt sig fore­draget til den årlige psykologkon­fer­ence på Ving­st­ed hotel og kongrescenter.

Samtlige psykologer havde erfaringer med unge for hvem com­put­er­spil- og onlin­eafhængighed var en altover­skyggende del af deres hverdag. En hverdag hvor offline­liv­et neg­ligeres til fordel for en ekstra runde i fort­nite eller LoL.

Et af deres spørgsmål gik på, hvor­dan man hjælper børn og unge til at indse glæ­den ved offlinelivet.

Dabeco kom­mer gerne ud og afhold­er fore­drag, hvis I men­er at stå med samme udfordringer.