Hvordan computerspil sætter en krog i børn og unge

I Dabeco oplever en sti­gende ten­dens til at børne­fam­i­li­er kon­tak­ter os mhp. råd og vejled­ning om com­put­er­spils­for­brug i deres børn og unges liv.

Vi tilby­der her en forståelse af, hvor­for com­put­er­spil er så dragende.