David Madsen debatterede Fortnite og computerspilsafhængighed i Deadline

David Mad­sen fra Dabeco del­tog i en debat om com­put­er­spillet Fort­nite i Dead­line. Johan Eklund som er psykolog i Cen­ter for Ludo­mani bidrog til en god debat.

I kan se klip­pet her: