Dabeco afholdte forældreforedrag på Gilbjergskolen

Det var en fornø­jelse at blive inviteret til at tale om børns dig­i­tale van­er for en gruppe foræl­dre på Gilb­jergskolen. Vi oplevede at foræl­drene var engagerede og havde mange gode indspark og opmærk­somhed­er. Vi håber at alle foræl­drene vil hjælpe deres børn med at investere mere tid i deres fysiske og men­tale sund­hed, og lade spil og sociale medi­er være hvad de er — Underholdning.

Foru­den de ca. 80 foræl­dre mødte en række PPR psykologer fra omkring­liggende skol­er op. De var meget inter­esserede i, at skabe nogle skærm­frie ånde­huller på deres respek­tive skol­er. Det støt­ter vi fuldt og fast op omkring, og håber at alle skol­er vil hjælpe børn og unge til at dyrke offline fritidsin­ter­ess­er hvor der er plads til kram og sanselige fællesskaber.

Kh Teamet i Dabeco