Bekymringen for børns stigende skærmforbrug stiger i takt med at forskere har travlt med at negligere det

David Mad­sen har udtalt sig i et inter­view til Infor­ma­tion om Dabecos bekym­ring for børn og unges sti­gende tid i de virtuelle uni­vers­er. I Dabeco bekym­r­er vi os for om vi er i gang med at lave et dig­i­talt og socialt eksper­i­ment som i sid­ste ende før­er en stor gruppe unge ud i afhængighed­er af com­put­er­spil. En afhængighed som i sid­ste ende risik­er­er at gå ud over skole, arbe­jde og relationer.