Vi starter op med fysisk træning for computerspilsafhængige

Det første vi vil gøre er, at finde frem til de enkelte delt­ageres halvårsmål, og så udar­be­jde skræd­der­syede træn­ing­spro­gram­mer til hver deltager.

Efter lang tid hvor vores træn­ings­fa­ciliteter har stået tomme, starter vi op med fysisk træn­ing igen d. 25.6.

Hver måned har delt­agerne mulighed for at få taget deres fedt­pro­cent, deres muskel­pro­cent, samt deres krop­salder. Dette er ikke et krav, men nogle bliv­er meget motiverede ved at følge en pro­gres­sion, og tro det eller ej, der sker vilde progressioner.

Vi havde en ung mand sid­ste år, som tabte sig 24 kg på blot 6 måned­er, gen­nem­førte en kvart Iron­man på 3 timer. Det var en ret vild udvikling, og var til stor inspi­ra­tion for de andre deltagere.

Vi skal desu­den finde frem til et løb vi kan delt­age i inden slut­nin­gen af 2020.

Det skal ikke være nogen hem­me­lighed, at Coro­na ikke har gjort noget godt for vores fysik, så vi er ret nervøse for at træde op på vægten.