Dabeco afholdte 2,5 times workshop for HHX elever

I dag har vi (David Mad­sen og Rebec­ca Poulsen) afholdt work­shop om sociale medi­er og com­put­er­spil. Det foregik på HHX i Hillerød, og det var fascinerende at høre om elev­ernes overve­jelser ift. hvad der udgjorde et sundt skærm­for­brug. Deres reflek­sion­er om dig­i­tal dan­nelse var enestående. De nævnte blandt andet, at en af årsagerne til at mange unge oplever stress i deres hverdag muligvis skyldes den ekstreme sam­men­lign­ing der foregår på de sociale medier.

Adspurgt svarede flere, at de fre­madret­tet ville overve­je om deres brug af sociale medi­er ville med­føre øget livskvalitet sam­tidig med at de ville tage alle noti­fika­tion­er af deres devices.

Ift. com­put­er­spils­for­bruget kendte flere én som spillede i en grad der betød at skolen blev neg­ligeret eller deres fritidsin­ter­ess­er blev lagt på hylden. Vi fik der­fra en god snak om, hvad man kan gøre som ven eller søsk­ende for at støtte op omkring et liv i den virke­lige verden.

Tusind tak til de mange dygtige og vel­re­flek­terede unge men­nesker. Sand fornø­jelse at tale med de sande eksperter.

Kh David og Rebecca