En guide til forældre — når computerspillet stjæler barnets offlineliv

Vi vil gerne tilbyde alle børn, unge og vok­sne en mulighed for at fremti­den også skal huskes for offline samvær, fritid­sak­tiviteter samt nærvær og omsorg. Der­for vil vi gerne tilbyde at alle fam­i­li­er kan hente denne fold­er med anbe­falinger til børns com­put­er­spils­for­brug. Vi håber at mange får gavn af denne fold­er.

Hvis I er fag­pro­fes­sionelle og møder denne prob­lematik er I velkomne til at printe den ud og give til foræl­dre og andre inter­essen­ter.

Guiden er sat op som en fold­er.

Rigtig god offline week­end 🙂

 

Guide til foræl­dre — sundt com­put­er­spils­for­brug