Indlæg

Forældreforedrag forening for Grønlandske Børn

Psykolog, David Mad­sen og læge, Cecilie Fed­er­spiel skal afholde foræl­drefore­drag for forenin­gen for grøn­landske børn.

 

Børne og forældreforedrag til Hundslund LAN

Psykolog, David Mad­sen og læge, Cecilie Fed­er­spiel skal afholde fore­drag for en gruppe foræl­dre og deres børn til Hund­slund LAN. Vi er stolte over, at blive inviteret og støt­ter op omkring lan arrange­menter som har fokus på bal­ance i børn og unges gamin­gliv. Hund­slund LAN tilby­der desu­den Park­our og NERF gun krig. Fedt, at de unge men­nesker får pulsen op.

 

Ny forældreguide til sunde gamingvaner

Dabeco ApS vil gerne tilbyde alle fam­i­li­er sunde gamingvaner.

Vi tror på at et liv skal være fyldt med offline oplevelser — oplevelser som end­nu opnås i den virtuelle verden.


En guide til forældre — sådan sikrer du sunde gamingvaner for dit barn

Vi vil gerne tilbyde alle børn, unge og vok­sne en mulighed for at fremti­den også skal huskes for offline samvær, fritid­sak­tiviteter samt nærvær og omsorg. Der­for vil vi gerne tilbyde at alle fam­i­li­er kan hente denne fold­er med anbe­falinger til sunde gam­ing­van­er i børns liv. Vi håber at mange får gavn af denne folder.

Hvis I er fag­pro­fes­sionelle og møder denne prob­lematik er I velkomne til at printe den ud og give til foræl­dre og andre interessenter.

Guiden er sat op som en folder.

Rigtig god offline weekend 🙂

 

 

 

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.