Gamingpolitikker, skærmregler og digital dannelse — udviklet og nedfældet af unge

De unge men­nesker vi har i for­løb har mange gode bud på, hvor­dan deres foræl­dre og skol­erne kunne have hjulpet dem til sunde gam­ing­van­er. De har også gode bud på hvor­dan poli­tikken omkring inter­net­tets mørke afkroge bør se ud, og hvilke dys­tre hjemmesider som bør være ulovlige for børn. Noget som er højak­tuelt for poli­tikere i Danmark.

“4Chan er old news. 8chan er lukket, men der er sub­sider under Red­dit hvor børn ikke bør befinde sig” siger de. “Incels og Braincels kan radikalis­ere vores børn, og algo­rit­mer kan fastlåse en ung i at blive eksponeret for ekstreme hold­ninger, hvilket kan forår­sage at den unge overtager disse holdninger”.

Det er nogle fan­tastiske snakke at have med denne gruppe, og vi har der­for beslut­tet os for at disse sam­taler skal afholdes som månedlige grup­pe­sam­taler hvor alle har mulighed for at komme med deres bidrag til hen­sigtsmæs­sige skærm­poli­tikker for børne­fam­i­li­er, skol­er og ter­apeuter og andre ansvarlige.

Vi ser frem til at bringe de første skærm­poli­tikker — ned­fældet og beslut­tet af unge mænd.

Det bliv­er også muligt at få en gamer ud til skol­er, som bliv­er livein­ter­viewet af psykolog, David Mad­sen om sund gam­ing og skærmforbrug.

Vi glæder os til 2020.