David Madsen skal deltage i Aarhus Byråds udvalg

David Mad­sen, stifter af Dabeco er inviteret med som en del af Aarhus byråds udvalg. Her skal han være med til at sikre børn og unges trivsel såv­el offline som online.

Til det udtaler han følgende:

“Først og fremmest er jeg stolt for­di jeg selv er fra Aarhus, og det at kunne under­støtte sunde van­er til børn og unge der hvor man selv har haft sin barn­dom bety­der meget.

Jeg ved det bliv­er en stor opgave, men med de kol­le­gaer som sid­der med i udval­get er jeg sikker på at det bliv­er en kæmpe succes.

Jeg ser der­for også frem til at samar­be­jde med kom­pe­tente kol­le­gaer om opgaven. Imran Rashid, Dorte Aagård, Maria Bergmann Nielsen, Tine Willads Ras­mussen, Niklas Vis­tisen, Ida Binderup.

Og tak til føl­gende poli­tikere for at invitere mig med ind i udval­get. Jeg garan­ter­er, at jeg vil arbe­jde hårdt for at bidrage pos­i­tivt til processen.

Mahad Yus­suf (S)

Peter Sporled­er (V)

Thomas Medom (SF)

Eva Bor­chorst Mejnertz ®

Lone Nor­lan­der Smith (EL)”