Rebecca Poulsen taler med dig når offline eller onlinelivet er svært

Kender du det med at bruge læn­gere tid på tele­fo­nen, end du egentligt har lyst til?

Og måske har du som mange andre også prøvet at blive rigtig ked af det eller føle dig fork­ert eller grim, når du scroller på Insta­gram, og ser på de mange flotte, glade men­nesker, som har det sjovt uden dig?

Hvis du kan svare ja til nogle af de ting, så er du helt normal.

Vi ved, at mange som bokser med livets til tider svære vilkår, bruger sociale medi­er til at søge trøst eller sætte livet på pause. Vi ved dog også, at denne trøst ikke er særlig effek­tiv i det lange løb, og at der ofte opstår yderligere mis­trivsel, jo mere tid du bruger på sociale medier.

Der­for har vi spe­cialis­eret os i at snakke med unge men­nesker, så de kan få øje på de dele af livet, som er vigtige og som de inder­st inde gerne vil investere deres tid og ener­gi i. Det kan være alt fra at opnå stærkere bånd til fam­i­lie og ven­ner, genetablere tilknyt­nin­gen til uddan­nelse eller blot opnå mere trivsel i hverdagen.

Ville du have glæde af at tale med nogen, som forstår dit liv online og offline, og som vil hjælpe dig til at gøde og vande de livshaver hvor dejlige og vigtige rela­tion­er og aktiviteter kan få lov til at blom­stre frem? Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Hos Dabeco taler vi hver dag med unge men­nesker, som er faret vild i de dig­i­tale universer.

Vi hjælper dig bedre end din telefon.

 

Kh Rebec­ca Poulsen