Foredrag på Jacobskolen

Fan­tastisk fore­drag på Jacob­skolen, hvor foræl­dregrup­pen havde inviteret til aftenk­age med oplæg af David Mad­sen i Kirken på Fil­ip­pavej. David er først og fremmest altid taknem­melig for at folk væl­ger, at bruge to timer af deres værdi­fulde aften på et fore­drag. Der­for er det vigtigt, at det han siger er noget som er værdi­fuldt og som sæt­ter gang i nogle væsentlige refleksioner.

Men hvad vi også er taknem­melig for er den åben­hed foræl­dre og børn giv­er. Dette kom til udtryk ved en forælder som havde spurgt sin søn, hvor­for det var så svært for dem at lave aftaler når det kom til skærm­for­bruget og gam­ing — hvor­til søn­nen svarede “for­di jeg ikke selv kan styre det, mor”.

Det var et meget rørende øje­b­lik, og det bevægede. Så tak for et rigtig godt fore­drag til hele foræl­dregrup­pen og udskoleeleverne.

Vi håber sådan, at foræl­drene kunne tage noget med fra afte­nen, og fort­sat reflek­tere over hvor meget skær­men må fylde i deres børns og fam­i­liens liv før det står væsentligt i vejen for den fam­i­lie de gerne vil have.