Indlæg

Podcast med David Madsen og Thomas Pape

Psykolog David Mad­sen fold­er hans gode råd og store viden om techvirk­somhed­ers for­ret­ningsmod­eller. Det er et must-hear inter­view, hvis du har inter­esse for men­tal sund­hed, dig­i­tale van­er, søvn, unges trivsel og meget meget mere. David Mad­sen kom­mer omkring techde­signs, for­ret­ningsmod­eller og mistrivsel.

https://spine.dk/psykolog-david-madsen/

 

Bliver vi syge af et liv bag en skærm? Ifølge David Madsen, Ja.

Bliv­er vi syge af et liv der udelukkende foregår bag en skærm. Mit svar er ja!
Der­for vil David fortælle om sin kon­tordag i dag (ja, han anerk­ender at det var en af de bedre dage på kontoret).
Første unge mand (haft ham i for­løb i godt 8 måned­er) er netop blevet fuldt raskmeldt. Han har desu­den fået en kæreste. Første gang i 8 år at han indgår i en roman­tisk relation.
Den anden unge mand (haft i for­løb i godt et år) er for nyligt trap­pet ud af sine anti­de­pres­siv­er — Han havde et par uger hvor han følte kon­stant uro, men har i de for­gangne to uger fået større kon­takt til de ydre pol­er af sit følelsesliv.
Den sid­ste sam­tale var med en sags­be­han­dler, der fortæller at det er første gang i to år at de har kunne få kon­takt med en ung fyr de netop har sendt i forløb.
Min pointe:
Vi skal se på hvorvidt vi lever et liv som er kon­gru­ent til det som er væsentligt for os. Invester­er vi i de men­nesker som bety­der noget? For­mår vi at være det men­neske vi ønsker at være? Pass­er vi på os selv som en vi hold­er af?
Er det nemt? nej, men vi kan lære at rumme og give plads til de svære tanker og følelser som livet for­vold­er os, sam­tidig med at gøre de ting som er vigtige.
Hvis ikke vi gør det, så kan vi fort­sætte med at med­i­cinere og sygemelde i en uendelighed.

Foredrag på Jacobskolen

Fan­tastisk fore­drag på Jacob­skolen, hvor foræl­dregrup­pen havde inviteret til aftenk­age med oplæg af David Mad­sen i Kirken på Fil­ip­pavej. David er først og fremmest altid taknem­melig for at folk væl­ger, at bruge to timer af deres værdi­fulde aften på et fore­drag. Der­for er det vigtigt, at det han siger er noget som er værdi­fuldt og som sæt­ter gang i nogle væsentlige refleksioner.

Men hvad vi også er taknem­melig for er den åben­hed foræl­dre og børn giv­er. Dette kom til udtryk ved en forælder som havde spurgt sin søn, hvor­for det var så svært for dem at lave aftaler når det kom til skærm­for­bruget og gam­ing — hvor­til søn­nen svarede “for­di jeg ikke selv kan styre det, mor”.

Det var et meget rørende øje­b­lik, og det bevægede. Så tak for et rigtig godt fore­drag til hele foræl­dregrup­pen og udskoleeleverne.

Vi håber sådan, at foræl­drene kunne tage noget med fra afte­nen, og fort­sat reflek­tere over hvor meget skær­men må fylde i deres børns og fam­i­liens liv før det står væsentligt i vejen for den fam­i­lie de gerne vil have.

Foredrag ved socialstyrelsen om (u)sund skærmforbrug i udsatte børn og unges liv

Social­styrelsen har inviteret os til, at give ind­b­lik i det (u)sunde for­brug af gam­ing og sociale medi­er blandt udsat­te børn og unge. Vi ser frem til at tilbyde en psykol­o­gisk og bio­med­i­cin­sk forståelse.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.