Computerspil risikerer at opsluge det gode børneliv — en artikel i kristeligt dagblad af David Madsen

David Mad­sen har skrevet en artikel der omhan­dler vigtighe­den af, at investere i det virke­lige liv som barn. Det virke­lige liv er værdi­fuldt, hvor com­put­er­spil er designet til underholdning.