Kejser på P1 interviewede David Madsen om anbefalinger og symptomer

David Mad­sen blev i dagens afs­nit af Kejs­er på P1 inter­viewet om anbe­falinger til foræl­dre der har et barn der spiller meget com­put­er. Der­til blev der stil­let spørgsmål­stegn til, hvilke symp­tomer de unge men­nesker ofte udviser.

Det var et fint lille inter­view som kan høres fra det 46:30 minut.

David Mad­sen og resten af hold­et bag Dabeco ønsker, at alle unge men­nesker skal kunne opfylde deres livspo­ten­tiale, og ikke lade det drukne i et over­for­brug af computerspil.

Lyt med her