Det er digital omsorgssvigt når teknologibegejstrede forskere utilsigtet fortæller at børn kan sidde 5 timer dagligt foran en skærm

Det er decideret skadeligt for børn og unges udvikling, når teknologibege­jstrede forskere og prak­tikere udtaler, at børn og unge kan sid­de op til fem timer dagligt foran en skærm, uden at det har nogen neg­a­tive kon­sekvenser, som det var til­fældet i pro­gram­met Elek­tro­n­ista på Radio24syv den 1. maj

Med argu­menter som »Det er blot en ny samværs­form« og »Der er tale om en gen­er­a­tionskløft, hvor der ikke er forståelse gen­er­a­tioner imellem« opild­ner forskerne util­sigtet til et børne-og unge­liv, der før­er til mis­trivsel, livsstilssyg­domme og neu­rol­o­giske imp­lika­tion­er for en hel generation.

Hvorvidt fem timers skærmtid er skadeligt eller ej har heller ikke kun noget at gøre med, hvad man laver foran skær­men. Der­i­mod har det alt at gøre med, hvad børn og unge ikke laver i de fem timer dagligt.

Sådan skriv­er David Mad­sen, i det han går i rette med flere danske forskere.