Dabeco til kvart Ironman 2019 — fra skærm til kondi

Dabecos træn­ing­sh­old beslut­tede sig for at træne op til en kvart Iron­man d. 30 juni 2019. Det går stærkt i øje­b­likket for hold­ets delt­agere, som både opnår bedre form og styrke for hver uge. Delt­agerne har virke­lig fået smag for at bruge deres krop. Det er en sand fornø­jelse at se det fæl­lesskab og den glæde træn­ing­sh­old­et afføder.

Der bliv­er grint og delt­agerne er gode til at støtte og bakke hinan­den op. Delt­agerne bliv­er også styr­ket men­talt gen­nem mind­ful­ness efter endt træn­ingsses­sion. Her arbe­jder vi i øje­b­likket med at styrke delt­agernes evne til at være i fysisk træthed og smerte, men uden at eval­uere den og uden at give op. Dette forsøger vi i sam­talerne at over­føre til andre livsaspek­ter. På den måde opnår delt­agerne en øget styrke til at gå igen­nem livet også når det føles svært og urimeligt.

Alle delt­agerne fik lavet en per­son­lig test af krop­salder, samt fedt­pro­cent og muskel­pro­cent i start decem­ber og skal testes igen i start jan­u­ar. Der­til lavede vi en beeptest, der målte delt­agernes kondition.

I det nye år har vi fået en yderligere træn­ings­dag så vi fre­mover kør­er tirs­dag og torsdag.

2019 bliv­er et år i trænin­gens tegn med spin­ning, udendørs løb og en masse aer­ob styr­ketræn­ing.  Glædelig offline jul til alle.

P.S så fik delt­agerne en gratis uge i fit­ness­DK eller det der nu hed­der SATS til at booste trænin­gen over jule­fe­rien. Ikke, at de skal glemme trænin­gen i Dabeco som kør­er ufortrø­dent videre.