Familieterapeuternes årlige konference — workshop om samtastrategier med børn, unge og deres familier

Strate­gi­er, inter­ven­tion­er og forståelse af det usunde for­brug af gam­ing og SoMe.

I tirs­dags havde læge, Cecilie Fed­er­spiel og psykolog, David Mad­sen fornø­jelsen af at delt­age til fam­i­li­eter­apeuternes årlige kon­fer­ence, hvor vi gav ind­b­lik i virkn­ings­fulde sam­talestrate­gi­er og inter­ven­tion­er i arbe­jdet med børn, unge og deres fam­i­li­er hvor skær­men er gen­stand for kon­flik­ter, mis­trivsel og skolevægring.