Indlæg

Kursus om gamingafhængighed

Dagen i dag var en 7 timers kur­sus­dag, hvor vi fik ind­ført en række psyki­atere, psykologer, lærere og socialar­be­jdere i com­put­er­afhængighed og net­tets mørke afkroge.

Kæmpe tak til læge, Cecilie Fed­er­spiel for en vigtig gen­nem­gang af søv­nens betyd­ning for vores men­tale vel­befind­ende, samt hjer­nens neu­ro­plas­ticitet og vigtighe­den af nuancer i stimuli.

Tak til PhD og psykolog, Mads Bank, som gav en fan­tastisk ind­føring i de ledelses­te­knolo­gi­er der sam­men kan bidrage til at unge mænd for­føres ind i et altover­skyggende onlineunivers.

Ikke mindst skal Asb­jørn have tak. Asb­jørn var vil­lig til at tage sin nervøsitet med på sce­nen for at fortælle sin his­to­rie i en sam­tale med David.

David forsøgte med sam­tal­en med Asb­jørn, at give kur­sis­terne blik for de sam­tale­greb man kan bruge når man taler med unge mænd som er faret vild i de dig­i­tale universer.

Desu­den gik David i dyb­den med de mørke afkroge der find­es på net­tet, og hvor­dan man som fag­per­son kan få blik for disse, og hvad man kan gøre for at hjælpe de unge mænd som havn­er heri.

Tak til alle kur­sis­terne for at bidrage med ham­rende vel­re­flek­terede spørgsmål.

Vi glæder os til at gen­t­age det på næste ons­dag i Horsens 🙂

Familieterapeuternes årlige konference — workshop om samtastrategier med børn, unge og deres familier

Strate­gi­er, inter­ven­tion­er og forståelse af det usunde for­brug af gam­ing og SoMe.

I tirs­dags havde læge, Cecilie Fed­er­spiel og psykolog, David Mad­sen fornø­jelsen af at delt­age til fam­i­li­eter­apeuternes årlige kon­fer­ence, hvor vi gav ind­b­lik i virkn­ings­fulde sam­talestrate­gi­er og inter­ven­tion­er i arbe­jdet med børn, unge og deres fam­i­li­er hvor skær­men er gen­stand for kon­flik­ter, mis­trivsel og skolevægring.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.