David Madsen udtaler sig om gambling i computerspil — et liv børn ikke har fortjent

Gam­bling er et nyt fænomen i com­put­er­spil, men lever til gengæld i bed­ste vel­gående. Det skyldes at der ikke er nogen lov­givn­ing på området. Gam­bling i com­put­er­spil kam­ou­fleres som om det bare er sjov og spas, men i virke­lighe­den risik­er­er vi at en hel gen­er­a­tion af drenge- og pige­børn får prob­le­mer med ludo­mani og andre afhængighed­er. David Mad­sen fortæller i dette klip om, hvor­dan spilde­signere for­mår at kam­ou­flere spillenes iboende gam­bling til dyb tris­thed for vores børn og unge.

Vores børn og unge roder sig ud i han­dlinger som er en tydelig og direk­te kon­sekvens af spil uden etiske ret­ningslin­jer. I Dabeco hjælper vi mange børn som har “stjålet” penge fra deres foræl­dre, og nogle end­da fra deres bed­ste­foræl­dre. De kom­mer græ­dende for­di de føler sig skam­fulde og fuld af dårlig samvittighed.

Er det fair og okay, at børn og unge lokkes ind i et stort vok­sen­spil. Og er den rette vej at han­dle som forælder at blive sur?

Nej! Børn fort­jen­er et liv med sunde offline inter­ess­er, nærhed og nærvær. Særligt hen­over julen.