Workshop ved Stopspillet — refleksioner

Afs­lut­ningsvist var der en af råd­giverne der sagde “det var rigtig godt at se det fra en lidt anderledes vinkel, hvor det mere er et spørgsmål om eksis­ten­tielle temaer”.

Det var en meget skarp obser­va­tion — for det er netop det de dig­i­tale medi­er han­dler om. Det er der­for jeg stadig synes det er inter­es­sant at holde fore­drag om dig­i­tale medi­er, at have sam­taler med men­nesker om deres for­brug — for­di det er eksistentielt.

Gam­ing, Sociale medi­er og dig­i­talt mediebrug han­dler om måden hvor­på vi for­val­ter vores liv. Hvor­dan vi er foræl­dre, hvor­dan vi udlever vores barn­dom, ung­dom eller voksentilværelse.

Det han­dler om vores fri­hed til at leve det liv vi ønsker og ikke det liv techin­dus­trien ønsker. Det han­dler om hele vores livsverden.

Tak til råd­giverteamet i Stop­spillet og tak til Dorthe Ege­b­jerg Rieper for invitationen :).