Vi afholdte foredrag om sunde skærmvaner

I går var vi inviteret af forenin­gen for grøn­landske børn til at snakke om gam­ing og sociale medi­er. Og sikke en god aften — tak for den til de omsorgs­fulde foræl­dre som mødte op 

Det slide som ses på billedet illus­tr­erer vores liv som en have. De områder vi ser til — som vi van­der — giv­er omsorg og nærvær blom­str­er op. De områder vi neg­liger­er og overs­er sygn­er hen og visner.

Når bar­nets dig­i­tale liv er så mas­sivt som mange børn og unges er i dag, vil der være vitale områder i deres livshave som ikke bliv­er set til og derved sygn­er hen.

Vi diskuterede hvilke områder i børnenes livshave som ikke bliv­er van­det når børnene sid­der ved hver deres skærm.

Mange gode bud kom frem — den del af haven som rum­mer fysisk aktivitet, fysisk samvær med ven­ner og fam­i­lie, uddan­nelse, sund­hed og ikke mindst søvn bliv­er ikke vandet.

Så husk at invitere jeres børn rundt i hele deres have