Går unge mænd rundt med sten i skoene

Mange unge går rundt med sten i skoen — gam­ing er en sten i skoen.

Vi møder mange unge mænd, som forsøger at fjerne deres psykol­o­giske smerte ved hjælp af anti­de­pres­siv­er og angstmedicin.

Men virke­lighe­den er, at denne store gruppe unge mænd går rundt med sten i skoen, som fasthold­er smerten eller forvær­rer den.

For ste­nen repræsen­ter­er måden de lever liv på.

Og et liv med gam­ing, Youtube, Twitch og Net­flix opfylder ikke de men­neske­lige behov som de har behov for.

Der­for er det ikke ang­sten eller depres­sio­nen de skal overvin­de med medicin.

Denne gruppe skal forstå, at de fasthold­er dem selv i et liv med mis­trivsel så længe de ikke ændr­er radikalt ved den måde de lever liv på.

Kun ved at ændre radikalt i deres liv kan de fjerne ste­nen, og gå mål­ret­tet mod deres ønsker og drømme i livet.

For gam­ing er en sten i skoen.