Det mentale, fysiske, åndelige og balancen til det virtuelle

Infor­ma­tion opfor­drede Dabeco til at skrive en kom­men­tar til en ung fyr der gerne ville bruge et år på at se om han kunne blive pro­fes­sionel e‑sportsudøver. Han brugte dagene alene på sit værelse i foræl­drenes kælder, og som fysisk aktivitet gik han tur med fam­i­liens hund.  Til det skrev David Mad­sen føl­gende til ham.