Nyt forældrearrangement om massivt computerspilsforbrug i unge menneskers liv

Gå-hjem-møde om computerspil i unge menneskers liv

 

Mandag den 14. okto­ber kl. 18.00 — 20.00. v. psykologerne David Mad­sen og Rebec­ca Poulsen.

 

Kom til en spæn­dende og lærerig aften i sel­skab med andre som er foræl­dre til én som spiller meget computer. 

 

Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed inviter­er 8 foræl­dre til gå-hjem-møde i Borg­er­gade 38 st. tv, 1300 Køben­havn K.

Denne aften vil I få et nuanceret oplæg om com­put­er­spillenes skyg­gesider samt den vær­di de kan bringe i men­neskers liv. Oplægget vil blive afholdt af psykolog og stifter af Dabeco, David Madsen.

 

Efter­føl­gende er der god tid til en uformel erfar­ing­sud­vek­sling, faciliteret af psykolog, Rebec­ca Poulsen, som til dagligt har sam­taler med foræl­dre og unge mennesker.

 

Tilmelding

Tilmeld­ing sker på kontakt@dabeco.dk og betal­ing sker på Mobile­Pay 62783, begge sen­est 9. oktober.

Arrange­mentet koster 150 kr. pr. per­son, og der vil blive serveret kaffe, te og snacks.

 

Vi glæder os til at se jer!