I Seattle vil man hjælpe forældre til småbørn ned til 22 måneder

Denne forskn­ingsen­hed i Seat­tle vil hjælpe småbørns­fam­i­li­er med baby­er ned til 22 måned­er, som er i risiko for at blive afhængige af deres Ipad.

Det bør på alle måder give stof til efter­tanke, og være en markant markør for hvor det er vi er på vej hen.

Der er en ganske illus­tra­tiv video af forskernes arbe­jde på neden­stående link.

For young chil­dren like Mag­gie, ignor­ing an adult is unusual.

“They’re over­rid­ing what’s a real­ly strong instinct to look,” said Dr. Dim­itri Chris­takis, the leader of the study and the direc­tor of the research institute’s Cen­ter for Child Health, Behav­ior and Devel­op­ment. “It’s a sign that what­ev­er they’re doing now is much stronger than their nat­ur­al instinct.”

Se videoen på føl­gende ved at trykke her