Er du afhængig af internettet? — Et portræt af Dabeco

En artikel bragt i Jyl­lands Posten, hvor David Mad­sen fortæller om computerspilafhængighed.

End­nu engang er det vigtigt at under­strege, at point­erne mål­ret­ter sig unge men­nesker, og ikke børn.

Et prob­lem er kun et prob­lem for­di det står i vejen for noget vigtigt.

God læs­ning