David Madsen udtaler sig om computerspilsafhængighed

Com­put­er­spilsafhængighed er på dag­sor­de­nen i god mor­gen Danmark.

De har inviteret David Mad­sen i studi­et mhp. at forstå hvor­dan det kan være, at der er så mange børn og unge der væl­ger at bruge deres tid foran en com­put­er­skærm hen­over påsken.