Sårbare gamere kan nu få støtte til et liv i trivsel og med skolegang

En kærkom­men nyhed til alle fag­per­son­er der har ans­var for børn og unges trivsel og skolegang:

Vi anven­der gam­ing som løftes­tang til det gode børne- og ung­dom­sliv — med skole­gang og offline fællesskaber.

Plan B, DABECO og Dan­sk Arbe­jder Idræts­for­bund har dan­net et stærkt hold i samar­be­jdet omkring et behan­dlings­for­løb for unge sår­bare gamere.

Vores tværfaglige behan­dlingstil­bud griber den unges sam­lede prob­lematik ved at sikre deres sociale, men­tale og fysiske sundhed.

 

Vi håber at kunne hjælpe rigtig mange sår­bare gamere til et liv i trivsel og med skolegang.