Dabeco skal afholde forældreforedrag på Skt. Helene skole og fritidsordning

Psykologerne og lægen drager endnu engang afsted mhp. at certificere en fritidsordning med en sund skærmpolitik. I al sin enkelthed betyder den sunde skærmpolitik, at insititutionen skal reflektere over hvilke pædagogiske mål de har, og derfra nedfælde en skærmpolitik som imødekommer disse pædagogiske mål. I certificeringen får fritidsordningen tilbudt et børne- og unge foredrag, et […]

Gratis

Certificering i sund skærmpolitik v. Helsinge

En certificering i sund skærmpolitik betyder, at institutionen i sin helhed får fokus på de værdier såvel som skyggesider, der findes i den digitale verden. Medarbejderne på institutionen får således mulighed for at udvikle og implementere en meningsfuld skærmpolitik på et oplyst grundlag. - En skærmpolitik der tilgodeser institutionens pædagogiske målsætninger. Fokus for certificeringen er […]

Gratis

Helsinge realskole

Forædrene på Helsinge realskole får mulighed for at stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kan vi udleve det familieliv vi ønsker i en digital tid?

Foredrag Kildegård skolen

David Madsen vil tilbyde handleanvisninger og hensigtsmæssige interventioner til brug i en hverdag med digitale unge.

Digital dannelse i Rødovre PPR

Debat mellem Andreas Lieberoth og David Madsen om skærme i udsatte børn og unges liv. Computerspil og Sociale medier kan af forskellige årsager medføre en afhængighed, hvor prisen hverken er økonomisk ruin eller biologisk forfald, men i stedet betales med forbindelser. Det kan være ødelagte forbindelser til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet eller venner og familie og i […]