Indlæg

Nyt samarbejde med UnghusCPH — Flere tilbud til Dabecos brugere

Det er en stor fornø­jelse at kunne sige, at vi fra 2019 kan hilse et samar­be­jde med UnghusCPH velkom­ment. Det bety­der, at brugerne af Dabecos ind­satser nu får mulighed for at indgå i et stort fæl­lesskab af unge men­nesker. Der er således mor­gen­mad mandag — ons­dag fra 09.00, fit­ness, frokost samt stud­i­estøtte, bræt­spils­dage samt fælles mad­lavn­ing og meget mere. Dette sideløbende med, at de unge men­nesker får mulighed for at sætte sig konkrete træn­ingsmæs­sige mål for 2019. De bliv­er super­vis­eret i deres træn­ing, og får mulighed for skræd­der­syede pro­gram­mer der hjælper dem til at nå lige netop det mål de gerne vil opnå.

Aftal­en går på, at Dabeco åbn­er for én træn­ings­dag, hvor UnghusCPH har mulighed for at træne med. Dabeco har mulighed for at bruge UnghusCPH’s mange gode tilbud.

Vi er stolte af dette samar­be­jde og ser frem til et aktivt og sundt 2019 helt offline 🙂

Webinar for unge i alderen 12–16 år

Dabeco afhold­er et fore­drag for børn og unge som omhan­dler et sundt for­brug af com­put­er­spil. Vi vil ligge vægt på hjer­nens opti­male udvikling, samt de risiko­zon­er der er ved et over­drevent com­put­er­spils­for­brug. Har du eller dine børn lyst til at få nye sunde com­put­er­spilsvan­er, så er dette fore­drag lige nået for dig.

 

 

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.